Parkeringsärenden

Har ni fått en GUL maskinskriven/VIT handskriven
kontrollavgift och har frågor eller vill överklaga,
skall detta göras skriftligt.

Post:
Controlla AB
Box 4057
443 12 GRÅBO

E-post: bestrida@controlla.se

OBS!
Ärende-/kontroll-/OCR-nummer
måste anges på överklagan