Bärga skrotbil

CONTROLLA AB ombesörjer bärgning av skrotbilar.
ALLA rubriker måste måste vara med om ärendet skall behandlas.
-Beställare/Referens.
-E-post eller telefon.
-Typ av fordon.
-Registreringsnummer.
-Parkerad på adress.
-Faktureras referent.
-Postadress/Box.
-Postnummer och Ort.

info@controlla.se