P-tillstånd

Sänd ett mail till oss och lämna tillräckliga uppgifter för att en beställning skall kunna bekräftas.
-Namn på beställare.
-Telefonnummer.
-E-post adress.
-Levereras till namn/företag.
-Postadress/Boxnummer.
-Postnummer och Ort.
-Fakturera vem (behövs ej om det är samma som leveransadress)?
-Postadress/Box(-“-).
-Antal p-tillstånd.

info@controlla.se